Drukuj
Kategoria: Ratownictwo medyczne - komunikaty

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z dniem 31.12.2013 r. mija termin dostosowania do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.2010.209.1382) w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

 

Rozporządzenie określa wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek systemu PRM, lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, kierującego akcją działań ratowniczych, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego.

 

 

Tel kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58