Drukuj
Kategoria: Ratownictwo medyczne - komunikaty

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się i stosowanie nowych przepisów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 66).

Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2, dotyczącego algorytmu przeprowadzania wywiadu medycznego, który zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2014 r.

Z wejściem w życie ww. rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 90, poz.605)

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych