Drukuj
Kategoria: Ratownictwo medyczne - komunikaty

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się i stosowanie nowych przepisów, określonych zarządzeniem Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 roku sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zgodnie bowiem z § 1 pkt. 3 zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne ustalonych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), zwanych dalej „ warunkami zawierania umów”: