Zgodnie z art. 27 ust 1a ustawy z dnia 22 października o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 219, poz 1443) wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, o których mowa w ust. 1. stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.”