Profilaktyczne Programy Zdrowotne realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z dnia 6 listopada 2013 r. oraz Zarządzeń Prezesa NFZ zamieszczanych na stronie internetowej Centrali NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej w tych rodzajach świadczeń, w których zawarte są poszczególne programy.

 Od 2008 r. Profilaktyczne Programy Zdrowotne opisane i realizowane są w 3 rodzajach świadczeń:

 1. Profilaktyczne programy zdrowotne: obowiązuje Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne.

W ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych realizowane są:

 • program profilaktyki Raka Szyjki Macicy - Etap Diagnostyczny-10.7000.156.02
 • program profilaktyki Raka Szyjki Macicy - Etap Pogłębionej Diagnostyki-10.0000.156.02
 • program profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy w pracowni stacjonarnej-10.7940.158.02
 • program profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy w pracowni mobilnej-10.7940.159.02
 • program profilaktyki Raka Piersi – Etap Pogłębionej Diagnostyki-10.0000.157.02
 • program Badań Prenatalnych – 10.4450.159.02
 • program profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP) – Etap podstawowy-10.0010.162.02.

 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: obowiązuje Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r.. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W ramach Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych realizowany jest:

 • program profilaktyki Raka Szyjki Macicy etap podstawowy, jako „pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - 5.05.00.0000060"
 • „badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn - 5.05.0000062" oraz „badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry stanowiące jedyny cel porady - 5.05.0000061".

3. Podstawowa Opieka Zdrowotna: obowiązuje Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 69/2013/DSOZz dnia 27 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowany jest:

 • program profilaktyki Chorób Układu Krążenia - 01.0010.107.11
 • program profilaktyki Gruźlicy - 01.0032.175.11
 • program profilaktyki Raka Szyjki Macicy jako świadczenie położnej POZ - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – 01.0034.101.01

Profilaktyczne Programy Zdrowotne sprawozdawane są w dwóch różnych systemach: Systemie Informatycznego Monitorowania Profilaktyki ( SIMP ) oraz w komunikacie dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (otwarty format XML).

W Systemie Informatycznego Monitorowania Profilaktyki sprawozdawane są następujące programy:

 • Raka Szyjki Macicy etap podstawowy, etap diagnostyczny i pogłębionej diagnostyki
 • Raka Piersi ( etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki )
 • Chorób Układu Krążenia

Dostęp do SIMP on-line można uzyskać wypełniając wniosek o założenie użytkownika/administratora, który znajduje się pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/ .

W aplikacji SIMP, w „dymku", znajduje się instrukcja obsługi ww. programów „krok po kroku" oraz wzory Kart Badań Profilaktycznych (tzw. ankiety).

W przypadku programu Raka Szyjki Macicy rachunek z SIMP można wygenerować, zatwierdzając badania, po otrzymaniu wyniku w wersji papierowej.

W przypadku programu Raka Piersi generowanie rachunku następuje po zatwierdzeniu badania, po otrzymaniu wyniku.

W programie Chorób Układu Krążenia generowanie rachunku może nastąpić po zakończeniu drugiej wizyty i jej zatwierdzeniu.

Po spełnieniu tych warunków wszystkie zatwierdzone badania po zakończeniu miesiąca zostaną włączone przez SIMP-a do rachunku za wybrany miesiąc.

W komunikacie dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (otwarty format XML) sprawozdawane są pozostałe programy zdrowotne:

 • Program Badań Prenatalnych - mz wyróżnieniem KODÓW EFEKTÓW
 • Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry ( w ramach porady okulistycznej )
 • Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy - z wyróżnieniem KODÓW EFEKTÓW
 • Program Profilaktyki Gruźlicy - z wyróżnieniem KODÓW EFEKTÓW.