Drukuj

Mieszkańcy Łodzi mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie  w Miejskiej Przychodni "Chojny" przy ul. Rzgowskiej 170.

Na szczepienia mogą zgłaszać się:

osoby od 65. roku życia,
bezdomni przebywający w schroniskach,

pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

pracownicy domów pomocy społecznej,
pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych  i resocjalizacyjnych,
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi.

Źródło: UMŁ