Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zawiadamia mieszkańców Bełchatowa i okolic, że z dniem 30 czerwca 2015 r. zostały rozwiązane w całości umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą:

NZOZ VITARA, Bełchatów, ul. 1 Maja 4


Pełny wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się na stronie internetowej ZIP.

Informacji o poradniach POZ udzielają także infolinie ŁOW NFZ, codziennie od godz. 8 do 20:   

Źrodło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim