Drukuj

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.

Zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, dodatkowo punktowane będą oferty tych świadczeniodawców, którzy prowadzą gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach - podkreśla Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca - dodaje Prezes NFZ.

W trakcie konsultacji wpłynęło kilkadziesiąt opinii do projektu. Uwag nie zgłosili przedstawiciele środowisk związanych z oświatą.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

w górę

Z dzieckiem u stomatologa

Czy wiesz, że plomby światłoutwardzalne w przednich zębach i leczenie kanałowe są dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż bezpłatne? Sprawdź, jakie leczenie przysługujeTwojemu dziecku.

Dziecko u stomatologa

Do stomatologa można pójść już z półrocznym malcem – stomatolog poinstruuje jak dbać o higienę pierwszych ząbków. Dzieci korzystają z poradni stomatologicznych dla dzieci i młodzieży – ich listę można znaleźć na zip,nfz.gov.pl – wraz z godzinami przyjęć.

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:

w górę

Dziecko u ortodonty

W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:

W przypadku nieprawidłowego użytkowania aparatu, np. nieregularnego noszenia - nie przysługuje naprawa lub wymiana aparatu.

Aparat ortodontyczny ruchomy do 12 roku życia jest bezpłatny i placówki nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat (!). NFZ nie refunduje aparatów stałych.

w górę

Profilaktyka stomatologiczna

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

Ważne! Nie zgadzaj się na bezpłatne badania stomatologiczne w szkole, ani w przedszkolu, w których nie ma gabinetu stomatologicznego, który ma umowę z NFZ. Rodzice często proszeni są o pozostawianie upoważnień do wykonywania dziecku takich badań stomatologicznych – może być to powodem medycznych i finansowych nadużyć! Badania MUSZĄ odbywać się w gabinecie stomatologiczny, na fotelu, za pomocą sterylnych narzędzi.

w górę

Gdzie szukać stomatologa?

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zapewnia dzieciom leczenie w ponad 500 gabinetach stomatologicznych.

Sprawdź w na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta, gdzie jest najbliższy gabinet stomatologiczny.

Obok adresu każdego gabinetu znajdziesz godziny, w których przyjmowani są pacjenci. Wiele gabinetów pracuje w soboty!

Widok wyników wyszukiwania na stronie zip.nfz.gov.pl - przykładowe gabinety, w których można skorzystać z leczenia stomatologicznego w sobotę

Stomatologia w Łódzkiem

Łódzki Oddział NFZ w 2014 r. zapłacił  za leczenie stomatologiczne  dzieci  we wszystkich zakresach świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne kwotę 26 138 037 zł, co stanowi ok. 22% środków całkowitych nakładów na stomatologię.

Pieniędzy na stomatologię dla dzieci nie brakuje - większość gabinetów stomatologicznych, które przyjmują dzieci i młodzież nie wykonała swoich kontraktów, przyjęła mniej pacjentów niż zakładaliśmy.

Źródło: Centrala i rzecznik prasowy