Drukuj

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 13 maja 2016 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ze Świadczeniodawcą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Kacza 12, 98-220 Zduńska Wola.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu