Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje pacjentów z powiatów rawskiego i kutnowskiego, że od godziny 18  dnia 5 sierpnia 2016 r. do odwołania pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w pełnym zakresie uzyskają w:

Szpitale będą udzielały pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, a także pomocy w ramach wizyt domowych.

ŁOW NFZ z dniem 5 sierpnia 2016r. rozwiązał umowę z NZOZ Red Med na świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Kutnie i Rawie Mazowieckiej.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Skierniewicach