Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 9 kwietnia 2017 roku, umowa nr 051/210549/02/010/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dziecięca, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medycznym Dobry Doktor Sp. z o.o. w Łodzi, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Delegatury Łódź w zakresie neurochirurgia, to:

w zakresach neurologia dziecięca to:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej