Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 2 czerwca 2017 roku, umowa nr 051/210417/02/010/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie otolaryngologii dziecięcej zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medyczne Medycyna Grabieniec w Łodzi, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Delegatury Łódź w zakresie otolaryngologia dziecięca to:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej