Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 10 czerwca 2017 roku, umowa nr 054/240251/02/010/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurologia dziecięca, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ sp. z o.o. w Bełchatowie, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie neurologii dziecięcej, to:

Źródło: Wydział Świadczeń opieki Zdrowotnej