Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 19 lipca 2017 roku, umowa nr 054/240188/02/010/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie endokrynologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” w Tomaszowie Mazowieckim, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie endokrynologii, to:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim