Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku, na wniosek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BIS–DENT, umowa nr 054/240301/07/010/18N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej BIS-DENT Krzysztof Kurzelewski Przedbórz, ul. Trytwa 4, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę najbliżej lokalizacji gminy Przedbórz w obszarze województwa łódzkiego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych to:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim