Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31.12.2018 r. umowa 051/210262/07/010/18N zawarta z NZOZ ,,DENTAMEX”, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, została rozwiązana na wniosek świadczeniodawcy.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie dzielnicy Łódź - Polesie:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej