Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 października 2019 roku, na wniosek SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie, umowa nr 054/140045/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz i pielęgniarki poz w miejscu udzielania świadczeń: Białaczów, ul. Szkolna 37, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka najbliżej ww. lokalizacji:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim