Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 października 2019 roku, na wniosek Bełchatowskiego Centrum Medycznego NZOZ sp. z o. o., umowa nr 054/240251/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz w miejscu udzielania świadczeń: Bełchatów, ul. Edwardów 3 A, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ sp. z o. o., została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w Bełchatowie:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim