Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 listopada 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii ze Świadczeniodawcą :

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim