Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 listopada 2019 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. ze Świadczeniodawcą :

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim