Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31.10.2019 r. umowa 051/210433/07/010/19N zawarta  z  NZOZ ,,EVIDENT”, ul. Nawrot 14, 90-060 Łódź, w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, została rozwiązana na wniosek świadczeniodawcy.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na terenie Łódź-Śródmieście:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej