Drukuj

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 września 2021 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl.

Źródło: Dział POZ i ZwW