Drukuj

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 stycznia 2022 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W refundowane przez NFZ wyroby medyczne z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne będzie można zaopatrzyć się w:

Wykaz pozostałych świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne znajduje się na stronie ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej