Informujemy, że umowa z Poddębickim Centrum Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie neonatologii, które udzielane były przy ul. Mickiewicza 16 w Poddębicach, została rozwiązana z dniem 31 marca 2022 r.

Informacje o innych poradniach wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami oczekiwania można znaleźć na stronie internetowej ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej