Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w Paradyżu

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2023 roku na wniosek Świadczeniodawcy rozwiązaliśmy umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych  z NZOZ Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie z miejscem realizacji świadczeń w Paradyżu ul. Polna 1.

Informacje o świadczeniodawcach realizujących świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne można uzyskać:

  • dzwoniąc pod nr  800 190 590 bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta  czynny 7 dni w tygodniu  24 godziny na dobę  lub
  • na stronie internetowej  

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w  Piotrkowie Trybunalskim