Łódzki OW NFZ włącza się do kampanii informacyjnej zainicjowanej przez Śląską Izbę Lekarską. Wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi przypominamy o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. 

Umowa na świadczenia ratownictwa medycznego w Łódzkiem została dzisiaj podpisana przez dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Bogusława Tykę, który reprezentował współrealizatorów umowy i Artura Olsińskiego Dyrektora ŁOW NFZ.