ŁÓDZKIE FORUM UDAROWE gromadzi wszystkich zainteresowanych problematyką udarową, wszystkich których sytuacja osób po udarze mózgu nie jest obojętna. Głównym celem Forum jest próba oceny obecnego systemu opieki zdrowotnej nad chorymi dotkniętymi tym problemem.

 W związku ze śmiercią osoby uprawnionej do reprezentowania spółki Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Andrespolu (ul. Rokicińska 125), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zadeklarowani do ww. poradni pacjenci powinni dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie nowej deklaracji w dowolnie wybranych placówkach, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił Platformę Usług Elektronicznych pierwszy polski e-urząd umożliwiający załatwienie większości spraw w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu – poprzez internet. W ramach PUE działa wiele funkcjonalności przeznaczonych do wszystkich grup klientów Zakładu tj. świadczeniobiorców, ubezpieczonych oraz płatników składek.
Więcej na stronie www.zus.pl

Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie dla osób od 65 roku życia – 2013 r.

Władze Miasta Łodzi zapraszają mieszkańców miasta w wieku od 65 roku życia na szczepienia ochronne przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie w ramach Programu przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Łodzi od 65 roku życia.
Na szczepienia należy zgłaszać się z dowodem tożsamości (osobistym, legitymacją rencisty, emeryta). Szczepieniu można się poddać w wyznaczonych przychodniach bez względu na  zamieszkanie lub  zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnego Szpitala Weteranów uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku pacjenci Kliniki Dermatologii USK im. WAM - CSW ("Szpitala Dermatologicznego" mieszczącego się do tej pory przy ul. Krzemienieckiej 5 w Łodzi) będą przyjmowani i leczeni przy pl. Hallera 1 w Łodzi.
Dotychczasowe numery telefonów nie uległy zmianie.
tel. 42 639 30 92, 42 686 25 70, 42 686 12 46
Poradnia: 42 639 30 98”

Urząd Miasta  zaprasza mieszkańców Lodzi na badania profilaktyczne. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.uml.lodz.pl w zakładkę Zdrowie => profilaktyka