Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o możliwości zamiany leków oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do fachowej informacji na ten temat. Wydawanie przez aptekarzy tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie - w całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób - farmakoterapii zleconej przez lekarza do ich możliwości finansowych.

Uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery telefonów Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach. Zapraszamy do kontaktowania się z nami w ważnych dla Państwa sprawach pod niżej podanymi numerami telefonów.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką Rzecznika Praw Pacjenta skierowaną do osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Ulotka wyjaśnia, co to jest zdarzenie medyczne, jakie są koszty postępowania przed Komisją i kto je ponosi.

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 8 lutego 2014 r. w Manufakturze od godziny 12 do 16 uczniowie XXXII LO w Łodzi będą zachęcać Państwa do badań profilaktycznych, szczególnie tych, które pomagają w porę wykryć i wyleczyć chłoniaka. Akcja organizowana jest pod hasłem: Zostaw chłoniaka w tyle, biegnij na morfologię. Młodzi ludzie przygotowali dla Państwa i Państwa dzieci mnóstwo atrakcji. W ich imieniu serdecznie zapraszamy!