Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę 80 zł, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że zasady korzystania z porad psychiatrycznych oraz ich finansowania nie uległy zmianom.

W trosce o właściwie prowadzoną terapię psychiatryczną ŁOW NFZ zweryfikował czas trwania porad udzielanych pacjentom korzystającym z nich w poradniach psychiatrycznych i postanowił przypomnieć pacjentom oraz świadczeniodawcom, że czas trwania wizyty jest ściśle określony i nie może być przez lekarza skracany.

NFZ płaci za wizyty w poradni psychiatrycznej i wymaga, aby lekarz poświęcił pacjentowi przewidziany w programie terapii czas (na przykład wizyta diagnostyczna dziecka powinna trwać godzinę), a wizyty odbywały się w zadeklarowanym przez lekarza czasie pracy. Jeśli lekarz pracuje 5 godzin, oznacza to, że może przyjąć pięcioro dzieci na tego rodzaju wizytę lub dwoje dzieci na wizytę diagnostyczną i dwanaścioro dzieci na 15-minutową wizytę kontrolną, jeśli w tym czasie przyjął ich więcej, może to znaczyć, że czas porady został skrócony, co jest niekorzystne dla pacjenta.

Ważny komunikat!W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z dnia 8 lipca 20111 r. Nr 142, poz. 835) Łódzki Oddział  Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi „nie częściej niż raz na 18 miesięcy”, co oznacza, że osoba dorosła zachowuje prawo do świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Pacjent, który nie otrzyma przysługującej mu recepty z odpowiednim poziomem refundacji bądź otrzyma ją na niewłaściwym druku lub z błędami uniemożliwiającymi jej realizację w aptece, może zgłosić się do jednej z niżej wymienionych placówek (w załączniku), w której, po badaniu, lekarz wystawi prawidłową receptę

Zapraszamy pacjentów do skorzystania z bezpłatnej spirometrii w ramach Światowego Dnia Spirometrii.

Spirometria to badanie polegające na oddychaniu przez rurkę do aparatu. Najważniejsze w badaniu jest wydmuchiwanie i nabieranie powietrza w ściśle określony sposób. Dzięki badaniu można dowiedzieć się, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe i jaka jest pojemność płuc.

Z badania można skorzystać w 6 placówkach w Łódzkiem, w dniach 27-29 czerwca 2012 r. (szczegóły w załączniku).

Urząd miasta Łodzi zaprasza Łodzian na bezpłatne badania profilaktyczne, między innymi kolonoskopię, mammografię, USG piersi, badanie PSA, z których można skorzystać w wybranych placówkach w wybrane dni roku lub do 30 listopada. Badania są bezpłatne, można się na nie zgłaszać bez skierowania. Badania są finansowane z budżetu Miasta. Szczegółowe informacje na temat każdego programu są w załączniku. Zapraszamy!

 

Źródło: Rzecznik prasowy