Publikujemy obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych. Obwieszczenie (w załączniku),  Wykaz leków refundowanych, uzupełnienie wykazu leków refundowanych.

Źródło: Rzecznik prasowy

Szanowni Państwo,

Łódzki Oddział NFZ wkrótce zakończy negocjowanie i podpisywanie umów z poradniami, gabinetami i szpitalami, w których będą się Państwo leczyć przez najbliższych kilka lat.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

Uprzejmie informujemy, że faktury za świadczenia udzielane w zakresie przepisów o koordynacji od dnia 19 grudnia 2011r. należy składać w Kancelarii ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58.

 

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

 Wydział Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o zmianie siedziby od dnia 19 grudnia 2011 r.  Nowy adres: ul. Kopcińskiego 69/71 (I piętro) – budynek Portal 69.

Mieszkańcy Łodzi mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie  w Miejskiej Przychodni "Chojny" przy ul. Rzgowskiej 170.