film z tłumaczem migowym

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka programu dla pacjentów ABC Pacjenta, któryw całości poświęciliśmy leczeniu uzdrowiskowemu. Wszyscy, którzy wybierają się do sanatorium dostaną cenne informacje oraz praktyczne wskazówki jak korzystać z tej formy leczenia.

Naszymi gościej jest między innymi pani doktor Katarzyna Krekora, konsultant wojewódzki w dziedzinie balneoklimatologii.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!


Film: ABC pacjenta - leczenie uzdrowiskowe

Przyciski odtwarzacza:

Skróty klawiszowe do zarządzania odtwarzaczem:

  • klawisz space funkcja: play/pauza
  • klawisz P funkcja: play/pauza
  • klawisz S funkcja: stop
  • klawisz F funkcja: pełny ekran
  • klawisz left funkcja: 5 sekund wstecz
  • klawisz right funkcja: 5 sekund w przód
  • klawisz up funkcja: podgłośnianie
  • klawisz down funkcja: przyciszanie
  • klawisz + funkcja: podgłośnienie
  • klawisz - funkcja: wyciszanie

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej ABC pacjenta - leczenie uzdrowiskowe.

13. odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęcony leczeniu uzdrowiskowemu.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Początek programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Leczenie uzdrowiskowe to jest leczenie dla osób w jakim wieku?

Kobieta w średnim wieku: Czterdziestoletnie panie jeżdżą, sześćdziesięcio, siedemdziesięcioletnie.

Młoda kobieta: Pięćdziesiąt plus.

Starsza kobieta:  Powinno być od dwudziestu co najmniej.

Wypowiedzi ekspertów

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ: Z leczenia uzdrowiskowego w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą skorzystać pacjenci w wieku od trzech lat do osiemnastu, mówiąc o dzieciach oraz wszystkie osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ [głos z offu; widok na pacjentów, którzy mają wykonywane zabiegi w sanatorium – kąpiele]: W 2014 roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało 32 tysiące osób. Co roku wpływa do naszego oddziału 43 tysiące skierowań.

Plansza: Głos lektora czyta informację co obejmuje leczenie uzdrowiskowe: pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – 21 dni, pobyt w sanatorium – 21 dni, pobyt w szpitalu na rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni, pobyt w sanatorium na rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni, uzdrowiskowe leczenie uzdrowiskowe – 6- 18 dni.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej: Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla pacjent odbywa się bezpłatnie, co oznacza, że ma on zapewniony całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie oraz możliwość korzystania z pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej oraz zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej i balneoklimatologii. Pacjent na takie leczenie dojeżdża na własny koszt i jest to jedyny koszt jaki pacjent ponosi. Na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym kwalifikowani są pacjenci, którzy wymagają 24-godzinnego nadzoru lekarskiego. Odbywają się w takim szpitalu normalnie obchody lekarskie, pomiary ciśnienia, temperatury, pacjent otrzymuje leki, może mieć wykonane badania laboratoryjne.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej [głos z offu; widok na pacjentów, którzy mają wykonywane zabiegi w sanatorium]: Kolejną forma leczenia z jakiej może skorzystać pacjent w miejscowości uzdrowiskowej jest leczenie uzdrowiskowe. Oznacza to, że pacjent dojeżdża na własny koszt, częściowo ponosi odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymuje zabiegi balneoklimatologiczne oraz pomoc lekarska i pielęgniarska, przy czym nie jest to pomoc w zakresie 24. godzin, czyli nie w formie dyżuru.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ: W ramach uzdrowiskowej rehabilitacji sanatoryjnej dla dorosłych pacjent ma zapewnione 96 zabiegów przez 28 dni pobytu, w cyklach 4 zabiegi dziennie. Pacjent ponosi koszty częściowej dopłaty za wyżywienie i zakwaterowanie oraz koszty dojazdu i powrotu z uzdrowiska, a także koszty opłaty klimatycznej. W przypadku szpitalnej rehabilitacji 28-dniowej pacjent nie ponosi żadnych kosztów, oprócz kosztów dojazdu do uzdrowiska.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej: W ramach leczenie w ramach ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego pacjent dojeżdża do uzdrowiska we własnym zakresie, sam organizuje sobie zakwaterowanie. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymuje zabiegi balneoklimatologiczne oraz zabiegi fizykalne.

Plansza: Głos lektora czyta informację dotyczące leczenia uzdrowiskowego: pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny, pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo płatny, pobyt na uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym jest płatny.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ [głos z offu; widok na stronę internetową ŁOW NFZ z informacjami dotyczącymi sanatoriów]: W przypadku leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji  sanatoryjnej, leczenia sanatoryjnego dzieci opłata klimatyczna pobierana jest przez gminę, na terenie której znajduje się uzdrowisko. W przypadku leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji szpitalnej opłata taka nie jest pobierana.

Magdalena Góralczyk NFZ oddział w Łodzi: Na stronie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce „dla pacjenta” mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, jakie należy spełniać żeby do takiego sanatorium wyjechać.

Paweł Czarnecki kierownik uzdrowiska Uniejów Park w Uniejowie: Po przyjeździe do sanatorium uzdrowiskowego pacjent, który otrzymuje skierowanie na lecznictwo uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wizytę rozpoczyna w recepcji. Tam zostaje zarejestrowany, a następnie odwiedza gabinet pielęgniarski, gdzie przeprowadzany jest podstawowy wywiad. Kolejny krok to wizyta u lekarza.

Paweł Czarnecki kierownik uzdrowiska Uniejów Park w Uniejowie NFZ [głos z offu; widok na spacerujących kuracjuszy]: Wizyta lekarska odbywa się tego samego dnia, także w pierwszym dniu przyjazdu pacjenci mają od razu ordynowane zabiegi przez lekarza prowadzącego. Każdy pacjent, który przyjeżdża w ramach lecznictwa uzdrowiskowego musi uiścić dopłatę do zakwaterowania i wyżywienia. W zależności od standardu pokoju, czy będzie on jednoosobowy czy też dwu lub trzyosobowy należy za każdy dzień pobytu uiścić taką opłatę. Inne stawki są w okresie wysokim tzn. 1 maja do końca września, a stawki niższe obowiązują od 1 października do 30 kwietnia. Pacjenci, którzy muszą z przyczyn losowych opuścić sanatorium uzdrowiskowe wcześniej nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności finansowej.

Dr Robert Santorek specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej: Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, wskazań i przeciwskazań fizykalnych pacjent ma zlecane zabiegi – trzy zabiegi fizjoterapeutyczne, które odbywa w cyklu sześciodniowym od poniedziałku do soboty. Spośród tych zabiegów jeden musi być oparty na czynnikach naturalnych, którymi dysponujemy w danym sanatorium np. woda termalna słona bądź dostarczone z zewnątrz okłady borowinowe.

Dr Robert Santorek specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej [głos z offu; widok na przyjmowanie pacjenta w gabinecie lekarskim]: Spektrum pacjentów, których możemy leczyć w ośrodku uzdrowiskowym w Uniejowie jest bardzo szerokie. Pacjenci ze schorzeniami reumatoidalnymi, ze schorzeniami dermatologicznymi, z chorobami naczyń obwodowych, pacjenci urazowi, reumatyczni, ze schorzeniami neurologicznymi.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wyjazdu do sanatorium?

Kobieta w średnim wieku: Są przeciwwskazania, ale dokładnie jakie to nie wiem. Na pewno są.

Kobieta w młodym wieku: Nie, myślę, że nie ma.

Kobieta w starszym wieku: Są, na pewno są, na przykład tak jak ja na kardiologię to w góry w ogóle nie mogę jeździć.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej:  Z leczenia uzdrowiskowego nie mogą korzystać przede wszystkim pacjenci z aktywnym procesem nowotworowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wyjechania do miejscowości uzdrowiskowej i korzystanie z leczenia uzdrowiskowego są choroby nowotworowe takie jak: białaczka, ziarnica, chłoniak, choroby nowotworowe nerki oraz czerniak. W czasie do pięciu lat od zakończenia leczenia pacjent nie może korzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej [głos z offu; widok na rehabilitujących się pacjentów w uzdrowisku]:  W przypadku pozostałych chorób nowotworowych pacjent nie może korzystać z leczenia uzdrowiskowego do roku od zakończenia leczenia. Z leczenia uzdrowiskowego nie powinni również korzystać pacjenci z niestabilnymi chorobami układu krążenia, układu pokarmowego, układu oddechowego i innych układów.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej:  Przykładem może być pacjent z niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, pacjent z zaburzeniami rytmu serca o typie napadowego migotania przedsionków, pacjent ze zwiększonym ryzykiem choroby zakrzepowo zatorowej. Nie mogą również korzystać pacjenci, u których stwierdzono przewlekłe ogniska zapalne czyli na przykład ropień okołozębowy, powtarzające się ropnie okołomigdałkowe. Ci pacjenci mogą wyjechać na leczenie uzdrowiskowe dopiero po zakończeniu leczenia procesu zapalnego.

Magdalena Góralczyk NFZ oddział w Łodzi: Dzieciom dedykowane są dwa rodzaje pobytu w sanatorium – jest to uzdrowiskowe leczenie szpitalne oraz pobyt w zwykłym sanatorium. Dzieci mniejsze między 3 a 6 rokiem życia kierowane są na leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne pod opieką opiekuna prawnego. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa pełne koszty leczenia i pobytu dziecka w placówce uzdrowiskowej. Osoba dorosła, która jest osobą towarzyszącą dziecku musi pokryć koszty we własnym zakresie. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym czy tez gimnazjalnym mogą z leczenia uzdrowiskowego korzystać przez cały rok.

Magdalena Góralczyk NFZ oddział w Łodzi [głos z offu; widok na rehabilitujące się dzieci]: Nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczenie takie jest w przypadku dzieci, które uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej, są troszkę starsze, i wtedy wyjazd jest planowany na okres wolny od nauki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi o warunkach, które trzeba spełnić przy wyjeździe na leczenie uzdrowiskowe nie określa jak często dziecko może korzystać z tego typu leczenia. O tym przede wszystkim decyduje lekarz, który kieruje dziecko.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ:  skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego nazywamy każdego lekarza, który ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pracuje w ramach placówki, która taką umowę ma podpisaną.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ [głos z offu; widok na pracownice ŁOW NFZ podczas oceny skierowań]:  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest w okresie 18 miesięcy od daty wystawienia przez lekarza kierującego. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie potwierdzić terminu leczenia w tym okresie skierowanie takie wysyłane jest do weryfikacji. Weryfikacji musi dokonać lekarz kierujący.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej [głos z offu; widok na druk skierowania z podpiętymi wynikami badań]: Lekarz konsultujący skierowania w Narodowym Funduszu Zdrowia ocenia badania obowiązkowe, które musza być dołączone do wniosku. Nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, czyli podwyższony wynik badania OB lub CRP, które świadczy o procesie zapalnym podostrym lub ostrym, nieprawidłowe wyniki badania ogólnego moczu, jest przeciwwskazaniem do skierowania na leczenie uzdrowiskowe. W tym przypadku po otrzymaniu wniosku lekarz konsultant wysyła prośbę do lekarza wystawiającego skierowanie o wykonanie badań powtórnych po wykonaniu powtórnym badań diagnostycznych pacjenta i dosłaniu ich. Wówczas pacjent zachowuje kolejkę oczekujących.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ [głos z offu; widok na salę obsługi, pacjentów podchodzących do okienka, widok na pacjentów wrzucających skierowanie do skrzynki]:  Dla pacjentów dostępna jest internetowa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, w której mogą śledzić realizacje swojego skierowania. W przypadku konieczności dokonywania uzupełnień, badań, weryfikacji skierowania chwilowo uzyskują inny status powodując zmianę w kolejności pacjentów. Istnieje grupa pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami do korzystania ze świadczeń leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich kombatanci, inwalidzi wojenni, dawcy szpiku oraz krwi, weterani wojenni, poszkodowani w misjach oraz osoby pracujące przy wyrobie produktów z azbestu.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ: W przypadku osób pracujących przy produkcji materiałów z azbestu osoby takie mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego raz na 12 miesięcy. W przypadku pozostałych osób uprawnionych korzystanie z leczenia uzdrowiskowego odbywa się w pierwszej kolejności po zakończeniu cyklu 18 miesięcy od ostatniego leczenia uzdrowiskowego.

Dr Katarzyna Krekora konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej: Profil leczenia jest ustalany na podstawie choroby głównej plus choroby współistniejące. W zależności od profilu pacjent jedzie do danego regionu, a następnie do miejscowości uzdrowiskowej.

Piotr Komorowski kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w łódzkim NFZ [głos z offu; widok na rehabilitujących się pacjentów]:  W ważnych i udokumentowanych przypadkach pacjenci mogą zrezygnować z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Narodowy Fundusz Zdrowia za uzasadnione przypadki uznaje wszystkie sprawy związane ze zmiana stanu zdrowia pacjenta. Wówczas decyzję o kontynuacji tego leczenia podejmuje lekarz konsultant na podstawie dostarczonej dokumentacji. W przypadku zdarzeń losowych lub nagłych wypadków decyzje podejmują urzędnicy Funduszu. Jeśli pacjent udokumentuje zdarzenie losowe, które uniemożliwia mu korzystanie w danym terminie z leczenia Fundusz z pewnością przychyli się do takiej prośby i wyznaczy mu kolejny termin leczenia.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi: Każdego roku kilka tysięcy z państwa nie decyduje się na wyjazd sanatoryjny mimo tego, że ma takie sanatorium przyznane. To są takie skierowania, z których mogą państwo skorzystać kiedy zatelefonują państwo do nas i dowiedzą się czy zgodny z państw profilem leczenia skierowanie właśnie zostało zwrócone.

Plansza: Głos lektora czyta informację dotyczące uzyskania skierowania ze zwrotów: W przypadku chęci uzyskania informacji o zwrotach należy kontaktować się pod numer telefonu 42 275 40 89 lub 42 275 40 83.

Anna Leder NFZ oddział w Łodzi:  Takie skierowania last minute maja to do siebie, że można wyjechać do bardzo wielu  atrakcyjnych miejscowości, często latem można wyjechać nad morze lub w góry, ale trzeba się bardzo szybko decydować, co oznacza, że między wyjazdem a dniem kiedy państwo telefonują i dowiadują się, że jest takie zwrócone skierowanie zazwyczaj mija kilka dni. To jest bardzo fajna i szybka forma wyjazd na wakacje z pominięciem tej długiej kolejki, a dla nas jest to również bardzo korzystna forma kontaktu z państwem i skorzystania z tych sanatoriów. Zwrócone skierowanie po prostu się marnuje.

Koniec programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.