film z tłumaczem migowymProgram Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów Pora na seniora wyemitowanego na antenie TV TOYA. Kolejny odcinek programu poświęcamy problemom jakim jest udar mózgu.

Film: Pora na Seniora. Udar mózgu.

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej  Pora na seniora. Udar mózgu.

W kolejnym odcinku programu ŁOW NFZ Pora na Seniora mogą Państwo przybliżyć sobie temat jakim jest udar mózgu. W programie omówione zostaną przyczyny prowadzące do udaru, jego objawy oraz konsekwencje jakie niesie on ze sobą.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wstęp redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na obraz mózgu, widok na pacjentów na izbie przyjęć]: Udar mózgu jest na świecie trzecią przyczyną zgonów i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. W Polsce co roku dosięga około 70 tys. osób, z czego ponad połowa umiera w ciągu miesiąca. Powrót do zdrowia zależy od tego jak szybko chory trafi pod specjalistyczna opiekę, a więc życie i zdrowie waszych bliskich zależy od tego czy w chwili zagrożenia umiemy właściwie zareagować.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Hab. n. med. Jacek J. Rożniecki kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu  i Neurorehabilitacji UM w Łodzi: Jest to choroba nagła, czyli można powiedzieć, że objawy udaru to tak jakby grom z jasnego nieba. Objawy pojawiają się nagle, w zasadzie w sekundach, czasami w minutach, bardzo rzadko, ale jednak tez się zdarza, że objawy udaru właściwego, które są utrwalone bywają poprzedzone objawami zwiewnymi i pojawiającymi się i znikającymi. Wtedy mówimy o przejściowym ataku niedokrwiennym mózgu, chociaż to też jest traktowane jako forma udaru, tylko że objawy wówczas wycofują się spontanicznie nie pozostawiając ani śladów w postaci uszkodzenia ogniskowego w mózgu, co możemy zbadać w rezonansie magnetycznym czy tomografii komputerowej czy nie zostawiają żadnego trwałego ubytku neurologicznego.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na przeprowadzającego tomografie komputerową lekarza]: Udarom mózgu sprzyjają: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, choroby serca, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, zaburzenia przemiany tłuszczu, zaawansowana miażdżyca, otyłość, brak ruchu. Najczęstsze i najbardziej zauważalne objawy udaru mózgu to jednostronne osłabienie albo drętwienie kończyn.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Hab. n. med. Jacek J. Rożniecki kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu  i Neurorehabilitacji UM w Łodzi: Osłabienie albo drętwienie kończyn jest również zauważalne przez otoczenie. Pacjent nie może unieść kończyny, która na przykład jest bezwładna, albo pacjent nie może zrobić kroku lub wręcz w ogóle nie może chodzić, czy też podnieść się z krzesła.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na przeprowadzającego tomografie komputerową lekarza]: Asymetria dolnej części twarzy.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Hab. n. med. Jacek J. Rożniecki kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji UM w Łodzi: Występuje skrzywienie ust, obniżony kącik ust z jednej strony i wygładzony fałd nosowo – wargowy. To jest odczuwalne przez pacjenta, bo tez coś czuje, że z ustami cos jest nie tak, że jego mowa się zmienia, ponieważ skrzywione usta i opuszczony kącik nie pozwalają mówić dalej normalnie i wyraźnie.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na przeprowadzającego tomografie komputerową lekarza]: Zaburzenia mowy, tzw. afazja.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Hab. n. med. Jacek J. Rożniecki kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji UM w Łodzi: Mamy dwa rodzaje afazji. Jeden rodzaj tzw. afazja czuciowa polega na tym, że pacjent nie rozumie co się do niego mówi. Słyszy słowa, słyszy zgłoski, ale nie rozumie, to tak jakby słuchał zupełnie obcego mu języka. Drugi rodzaj afazji tzw. afazja ruchowa dotyczy części motorycznej mowy tzn. możliwości wypowiadania słów, czy też przetwarzania myśli w słowa. To co pacjent pomyśli przetwarza w słowa i zdania i  je wypowiada. Jeżeli nie może znaleźć słów dla swoich myśli mówimy o afazji motorycznej czyli ruchowej.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na oddział neurologiczny]: Jeżeli podejrzewasz udar u bliskiej osoby wezwij pogotowie.

Wypowiedzi ekspertów

Dr Hab. n. med. Jacek J. Rożniecki kierownik Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji UM w Łodzi: Obecnie skuteczne leczenie przede wszystkim zależy od szybkości reakcji pacjenta lub jego rodziny, czy też świadków, od szybkości wezwania pogotowia, nie dzwonienie do lekarza rodzinnego czy neurologa. Natychmiast trzeba dzwonić po pogotowie. Pogotowie na czerwonym sygnale powinna przyjechać do pacjenta, oczywiście dyspozytor wie, że pacjent ma udar i takiego pacjenta pogotowie musi przetransportować jak najszybciej albo do najbliższego oddziału udarowego, albo co najmniej do najbliższego oddziału neurologicznego w szpitalu, który jest wyposażony w tomografie komputerową.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na badanie tomografii komputerowej]: Powrotowi do zdrowia pacjenta po udarze sprzyja rehabilitacja neurologiczna.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik NFZ: Na taką rehabilitację, która ma za zadanie przywrócić nie tylko sprawność ruchową, ale także sprawność mowy i sprawność wszystkich funkcji poznawczych u pacjenta po udarze kieruje nie lekarz pierwszego kontaktu, a jedynie lekarze, albo z oddziału neurologicznego. Można poprosić o takie skierowanie natychmiast po przebytym udarze w szpitalu, o czym zawsze decyduje lekarz albo lekarz z poradni neurologicznej, albo lekarz z poradni rehabilitacyjnej. Taka rehabilitacja może trwać od 6 do 16 tygodni w roku kalendarzowym Taka przewlekła rehabilitacja neurologiczna czyli dla pacjentów, którzy są najciężej doświadczeni przez udar trwa 6 tygodni bez przerwy. Rehabilitacja neurologiczna w Łodzi jest dostępna na dwóch oddziałach w szpitalu Jonschera oraz w szpitalu im. WAM. Dostepna jest również taka rehabilitacja również w Wojewódzkim Centrum Chorób Płuc. Zatem w Łodzi dostępne są trzy oddziały rehabilitacji neurologicznej.

Zakończenie programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.