film z tłumaczem migowymProgram Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów Pora na seniora wyemitowanego na antenie TV TOYA. Kolejny odcinek poświęcamy programowi Leki75+.

Film: Pora na Seniora. Leki75+.

Przyciski odtwarzacza:

 


Tekst alternatywny audycji telewizyjnej  Pora na seniora. Leki75+.

Program Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla pacjentów Pora na seniora wyemitowanego na antenie TV TOYA.

Z kolejnego odcinka programu ŁOW NFZ Pora na Seniora mogą Państwo dowiedzieć więcej na temat programu Leki 75+.

Billboard

Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wstęp redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na pacjentów stojących w aptece, widok na zrzut z ekranu na listę leków „S”]: Każdy kto ukończył 75 lat od 1 września ma prawo do bezpłatnych leków wymienionych na liście leków „S” ogłoszonych przez Ministra Zdrowia. Z programu mogą skorzystać seniorzy bez względu na otrzymywane dochody. Wielu seniorów omyłkowo uznało, ze zmiana dotyczy wszystkich leków. Tak nie jest.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik NFZ: Najwcześniej w dniu 75 urodzin lekarz POZ może wypisać Państwo receptę na leki z listy darmowych leków dla seniorów. Żeby otrzymać taki lek lekarz musi na zwyczajnej recepcie napisać kod uprawnień „S” i musi być to lek, który jest lekiem refundowanym i jest lekiem, który znajduje się na liście.

Mgr Izabela Ziółkowska farmaceutka: Te recepty wyglądają troszeczkę inaczej niż klasyczna recepta. W miejscu „pole uprawnień” znajduje się dodatkowy kod – litera „S”, które oznacza dla nas, że mamy do czynienia z pacjentem, który posiada uprawnienia do otrzymania bezpłatnie leku z listy leków refundowanych.

Dr n med. Robert Błaszczak Zastępca Ordynatora Oddziału Geriatrycznego Szpitala Klinicznego im. WAM: Leki na liście leków 75+ są to leki obejmujące większość schorzeń dotyczące osób w wieku podeszłym. Są to leki na nadciśnienie, na obniżenie cholesterolu, leki cukrzycowe. Można powiedzieć, ze każde schorzenie ma lek, który pacjent może otrzymać za darmo i będzie to na pewno duża ulga finansowa, bo czasem nasi seniorzy mając kilka schorzeń wydają po 200 - 300 złotych w aptece. Natomiast będzie to obciążenie trochę dla lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ jedynym lekarzem uprawnionym do wystawienia recepty bezpłatnej jest lekarz POZ.

Anna Leder Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik NFZ: Ważne jest, że taką receptę może wypisać Państwu lekarz pierwszego kontaktu czy też pielęgniarka POZ. Może również wypisać taką receptę dla siebie i swojej rodziny lekarz, który nie wykonuje już zawodu lekarza, ale ma uprawnienia do wypisywania recept.

Dr n med. Robert Błaszczak Zastępca Ordynatora Oddziału Geriatrycznego Szpitala Klinicznego im. WAM: Nie jest tak, że każdy kto skończył 75 lat i pójdzie do lekarza i zażąda, że należą mu się leki od razu je dostanie. Pacjent musi mieć najpierw zaświadczenie od specjalisty, że przyjmuje leki na dane schorzenie i są one niezbędne w terapii.

Mgr Izabela Ziółkowska farmaceutka: Nie oczekujemy, że pacjenci muszą samodzielnie odbierać takie recepty. Może to zrobić ktoś z rodziny, sąsiadka, ktoś zaprzyjaźniony, córka czy syn.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na badania stomatologiczne, widok na leżące różne rodzaje protez]: Aptekarz będzie mógł podjąć samodzielnie, za zgodą pacjenta, decyzję o wydaniu bezpłatnego zamiennika objętego wykazem, jeżeli na recepcie przez osobę wystawiającą został wpisany w polu kod uprawnień dodatkowych symbol „S”, a lek został przepisany jako lek refundowany. Jeżeli na recepcie przepisano lek spoza wykazu leków refundowanych apteka nie może wydać z refundację leku z tą samą substancją czynną. Decyzję zawsze podejmuje lekarz.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik NFZ: Jeśli lekarz przepisze Państwu lek pełnopłatny, lek nierefundowany wówczas aptekarz nie może wydać zamiennika z listy leków „S”.

Mgr Izabela Ziółkowska farmaceutka: Nie możemy zmieniać profilu leczenia, nie możemy zmienić samego leku. Jest to niezgodne z prawem i dobrą praktyką lekarską.  Wydajemy bezpłatnie tylko te leki, które są na liście leków refundowanych i ich zamienniki.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na badania stomatologiczne, widok na leżące różne rodzaje protez]: Wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat nie jest wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik NFZ: O tym jakie leki powinien przyjmować pacjent zawsze decyduje lekarz pierwszego kontaktu i lekarze specjaliści. Jeżeli lekarz specjalista uzna, że jakiś lek z listy „S” może być zamiennikiem leku, który dotychczas brał pacjent, a jest lekiem refundowanym, za który pacjent musi dopłacać, wówczas rzeczywiście może taki lek w porozumieniu z pacjentem zmienić i przekazać stosowna informację do lekarza POZ. Na tej podstawie lekarz pierwszego kontaktu może pacjentowi wypisać receptę na lek „S”. To nie powinno wydłużyć drogi pacjentów, dlatego, że nad leczeniem pacjentów tak czy inaczej czuwa zawsze lekarz pierwszego kontaktu. To bardzo często ci lekarze przedłużają pacjentom leki wypisywane i zalecane przez specjalistów.

Dr n med. Robert Błaszczak Zastępca Ordynatora Oddziału Geriatrycznego Szpitala Klinicznego im. WAM: Pacjent najpierw będzie musiał iść najpierw do specjalisty, od którego dostaje zaświadczenie na temat przyjmowanych leków, które z kolei przekazuje do lekarza POZ. Na początku może to trochę wydłużyć drogę, ale z upływem czasu sytuacja powinna się unormować.

Wypowiedź redaktora prowadzącego program

Redaktor [głos z offu; widok na badania stomatologiczne, widok na leżące różne rodzaje protez]: Lekarzowi POZ do wypisania recepty na lek z bezpłatnej listy „S” wystarczy numer PESEL z dowodu osobistego, ponieważ potwierdza on wiek pacjenta.

Koniec programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.