film z tłumaczem migowym

Kolejny odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta, którego tematem są leki z listy S, czyli bezpłatne leki dla Seniorów 75+.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Film: ABC pacjenta - leki 75+

Przyciski odtwarzacza:

 


Tekst alternatywny audycji

Kolejny odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęciliśmy lekom 75+.

Program prowadzi redaktor Anna Łukasik. Serdecznie zapraszamy!

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Co to jest za lista leków S?

Kobieta 1:  Właśnie nie wiem.

Kobieta 2: Nie wiem.

Kobieta 3: To jest lista dla tych.. dla emerytów i rencistów.

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder, rzecznik prasowy NFZ w Łodzi: Lista S, to po prostu lista leków dla Seniorów. Czyli S jak Senior. Lista leków bezpłatnych dla seniorów powyżej 75 roku życia obowiązuje od września 2016 roku. Jest to rządowy projekt, który ma umożliwić wszystkim pacjentom powyżej 75 roku życia korzystanie z bezpłatnych leków. Te leki zostaną zrefundowane w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a za drugą część, która normalnie opłaciłby pacjent – opłaci budżet państwa.

Na tej liście są leki na chorobę Parkinsona, na choroby diabetologiczne, na schorzenia kardiologiczne, na osteoporozę, czyli są to leki, które na co dzień biorą seniorzy.

Ta lista leków będzie się zmieniała. Co dwa miesiące Minister Zdrowia będzie w wyniku obwieszczenia informował pacjentów o tym, czy są na tej liście leków jakieś dodatkowe leki. Również ta kwota przeznaczona na refundacje leków dla seniorów będzie każdego roku się zwiększała.

Dr n. med. Robert Błaszczak, zastępca kierownika Kliniki Geriatrii szpitala im. WAM w Łodzi: Lista, która została przygotowana przez Ministra Zdrowia obejmuje leki, które dotyczą leczenia schorzeń, które mogą u osób w wieku podeszłym przedłużyć życie. Bardzo często jest tak, że pacjenci w wieku 75-80 lat nie wykupowali leków ponieważ brakowało im pieniędzy na to, żeby tę receptę zrealizować. Natomiast nie są to leki, które dotyczą wszystkich schorzeń.

Dr Anna Rżanek, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii w szpitalu im. Jordana w Łodzi: Mamy obecnie ponad 1100 różnych pozycji, które zawierają w składzie 68 substancji czynnych. Czyli bazowo to jest 68 substancji czynnych, a ponieważ wiele firm produkuje tę samą substancje pod różnymi nazwami, w związku z tym tych leków jest ponad 1100.

Grupa 75+ to jest aż 7% naszego społeczeństwa. W grupie 65+ mamy teraz ok 15% pacjentów, czyli połowa pacjentów 65+ w wieku emerytalnym będzie miała leki bezpłatne.

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Czy teraz osobom powyżej 75 roku życia wszystkie leki należą się bezpłatnie?

Mężczyzna 1: Podobno.

Kobieta 1:  Nie wiem.

Kobieta 2: A ja wiem?

Wypowiedzi ekspertów

Anna Leder, rzecznik prasowy NFZ w Łodzi: Lista leków S to jest bardzo szeroka lista leków, ale nie są na tej liście wszystkie leki, które do tej pory brali pacjenci po 75 roku życia. Ta lista będzie się stale rozszerzała, ale ta lista nie oznacza, że każdy lek refundowany jest dostępny dla pacjenta jako lek bezpłatny tylko i wyłącznie z tego powodu, że pacjent ma 75+ lat.

Na liście S są leki w ściśle określonych wskazaniach. I tylko wtedy one są bezpłatne dla tych seniorów, którzy cierpią na te wskazane na liście wskazania refundacyjne. Czyli tylko pacjenci z danym schorzeniem mają prawo do otrzymania tego leku bezpłatnie. Jeśli pacjent nie cierpi na tą chorobę, która jest wskazana jako właśnie wskazanie refundacyjne, wówczas nie otrzyma tego leku, jako leku bezpłatnego z listy S.

Dr n. med. Robert Błaszczak, zastępca kierownika Kliniki Geriatrii szpitala im. WAM w Łodzi: Jeżeli pacjent ma wskazanie, żeby przyjmować lek, który jest częściowo płatny albo pełnopłatny, a nie ma wskazań, żeby dodać zamiast tego leku – lek z listy bezpłatnych, nie ma takiego obowiązku. To pacjenci musza wiedzieć, ze jeżeli przyjdą do lekarza nie mogą i nie powinni wymuszać, żeby dostosował leczenie do listy, która jest listą leków bezpłatnych.

Dr Anna Rżanek, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii w szpitalu im. Jordana w Łodzi: na pewno nie ma na tych listach antybiotyków ani leków tzw. NLPZ, czyli niesterydowych leków przeciwzapalnych. Jest to pewnego rodzaju dobry zamysł, bowiem akurat w tej grupie wiekowej nadużywanie NLPZ oraz antybiotyków nie zawsze jest potrzebne. W związku z tym odpłatność za antybiotyki nadal pozostaje taka sama.  

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Kto może wypisać receptę, jaki lekarz na takie bezpłatne leki?

Starsze małżeństwo: Nie wiemy. Ja nie wiem.

Kobieta 1:  A ja tego nie wiem właśnie.

Mężczyzna: Lekarz pierwszego kontaktu.

Ruchome grafiki [napisy]: Oto pacjent, który ukończył 75 lat. Pacjent idzie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz wypisuje mu receptę. Lek, który przepisuje, jest w wykazie bezpłatnych leków. Dlatego lekarz wpisuje literę S na recepcie w polu kod uprawnień dodatkowych.

Dr Izabela Banaś, lekarz rodzinny: Kto może wypisać te leki? Może je wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby pacjent był zadeklarowany do konkretnego lekarza i wówczas u tego swojego lekarza, w swoim miejscu zamieszkania może taka receptę otrzymać. W przypadku nieobecności naszego lekarza, może taka receptę wypisać inny lekarz z jego macierzystej placówki, w której na stałe jest leczony. Oprócz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej maja możliwość wypisania takich leków pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej o ile maja ukończony specjalny kurs umożliwiający wypisywanie i ordynacje leków oraz lekarz z adnotacją pro auctore i pro familie, czyli dla siebie lub dla rodziny, o ile jest to lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał działalności, jest lekarzem emerytem.

Nie otrzyma natomiast pacjent takiej recepty od lekarza specjalisty w lecznictwie ambulatoryjnym specjalistycznym ani u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. I nie otrzyma takiej recepty również, jeżeli przebywa poza miejscem swojego zamieszkania i zgłosi się na wizytę na przykład w trakcie wakacji albo przebywania z wizyta u rodziny w innym miejscu.

Plansza: Leku z listy S NIE MOŻE WYPISAĆ lekarz geriatra.

Dr Anna Rżanek, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii w szpitalu im. Jordana w Łodzi: W momencie kiedy lekarz specjalista, np. kardiolog, neurolog czy diabetolog zaleci leki do stałego stosowania w związku z chorobami przewlekłymi daje odpowiednią adnotację do lekarza poz i ten, na podstawie tej adnotacji, ma wręcz obowiązek przepisywać te leki zgodnie z zaleceniami specjalistów. Dotyczy to również takich sytuacji, że my mamy pacjentów, których wypisujemy ze szpitala, np. na nowych lekach, zupełnie w sposób nowy dobrane, na tej podstawie lekarz poz powinien przeanalizować kartę wypisową i dalej stosować leki przez nas przepisane.

Anna Leder, rzecznik prasowy NFZ w Łodzi: Na liście leków dla seniorów są takie leki, za które pacjenci do tej pory płacili bądź ryczałt, bądź odpłatność 30% lub 50%. Nie ma na tej liście tych leków, które były wcześniej lekami i teraz są lekami pełnopłatnymi.

Każdy farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o istnieniu tańszy zamienników leków. Również może poinformować o tych zamiennikach, które są na liście S. warto zawsze porozmawiać z lekarze i upewnić się, czy pacjent może przejść z tych leków, które do tej pory przyjmował na leki z listy leków S.

Plansza [głos lektora]: Leków pełnopłatnych NIE MOŻNA ZAMIENIĆ  na leki z listy S.

Ruchome grafiki [napisy]: Pacjent idzie do apteki. Farmaceuta na podstawie recepty wydaje mu leki. Pacjent otrzymuje je bezpłatnie.

Izabela Ziółkowska, farmaceutka: Pacjent przychodzi do nas z ważną receptą wystawiona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. I na tej podstawie otrzymuje bezpłatnie leki. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że żeby otrzymać bezpłatnie lek, w rubryce kod uprawnień dodatkowych musi znajdować się symbol S. nie należy przedstawiać żadnych dokumentów. Dla nas ważne jest, aby recepta była wystawiona poprawnie, spełniała podstawowe warunki refundacji, zawierała podstawowe dane na temat pacjenta, czyli jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i posiadała ten dodatkowy symbol S.  

Farmaceuta nie żąda żadnego dokumentu, żadnego dowodu potwierdzającego tożsamość pacjenta. Absolutnie nie.

Pacjenci, którzy są uprawnieni do otrzymywania leków bezpłatnie, to są osoby starsze po 75 roku życia, dlatego nie mogą pojawić się osobiście z różnych względów i odebrać leki bezpłatnie. W ich imieniu może odebrać je członek rodziny bądź opiekun. Tutaj nie będziemy weryfikować tożsamości osoby odbierającej leki w imieniu pacjentów.

Dr Izabela Banaś, lekarz rodzinny: Leki wypisujemy na zasadach ogólnych, tzn. na jednej recepcie może się znaleźć lek wypisany na okres 120 dni lub na okres 12 kolejno występujących po sobie odroczonych terminach łącznie nie przekraczających 360 dni. Lekarz wpisuje literkę S, jeżeli pacjent ukończył 75 lat dokładnie od dnia jego urodzin. Jeżeli pacjent posiada inne dodatkowe uprawnienia z tytułu bycia inwalidą wojennym albo zasłużonym krwiodawcą, to lekarz ma obowiązek wpisać również to dodatkowe uprawnienie w tym polu i wówczas farmaceuta wyda najkorzystniejszy finansowo wariant dla pacjenta.  

Ruchome grafiki [napisy Pacjent idzie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz wypisuje mu receptę. Lek, który przepisuje, jest w wykazie bezpłatnych leków. Dlatego lekarz wpisuje literę S na recepcie w polu kod uprawnień dodatkowych.

Dr n. med. Robert Błaszczak, zastępca kierownika Kliniki Geriatrii szpitala im. WAM w Łodzi: Zasady przyjmowania leków przez seniorów, to przede wszystkim seniorzy nasi powinni mówić każdemu lekarzowi, do którego się udają, jakie preparaty przyjmują. Po to, żeby zapobiec przyjmowaniu dwóch preparatów tej samej grupy bądź też ewentualnie interakcji pomiędzy lekami, które bardzo często występują, a szczególnie u osób w wieku podeszłym.

Generalna zasada, żeby nie przyjmować, nie kupować leków, które są bez recepty, czyli wszelkich suplementów diety bądź też ewentualnie preparatów ziołowych, ponieważ bardzo często, nawet jeżeli jest to lek bez recepty i jest w mniejszej dawce, to i tak wchodzi w interakcję z lekami, które senior powinien przyjmować.

I stosować się do zaleceń lekarza. To przede wszystkim.

Plansza [głos lektora]: Informacje o lekach z listy S udziela w NFZ farmaceuta pod numerem telefonu 422754879

 

Zakończenie programu

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program z września 2016 r.