Drukuj

Pisemną skargę można przesłać: pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; złożyć osobiście w siedzibie NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 - sala obsługi, przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub złożyć ustnie do protokołu. Musisz się podpisać imieniem i nazwiskiem - anonimy nie są rozpatrywane.

UWAGA!

Dział Obsługi Świadczeniobiorców wszczyna postępowanie wyjaśniające (jeśli skarga spełnia wszystkie wymienione wcześniej kryteria).

Fundusz ma miesiąc na rozpatrzenie skargi, ale ten czas może ulec przedłużeniu. O sposobie załatwienia sprawy zostaniesz poinformowany pisemnie.

Dział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź