Drukuj

Z historii leczenia dowiesz się między innymi, ile kosztowało Twoje leczenie w szpitalu, poradni, z jakich korzystałeś leków i procedur medycznych oraz do jakiego lekarza POZ jesteś zadeklarowany.

Złóż wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczących zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Możesz to zrobić osobiście w siedzibie NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 (sala obsługi) lub przesłać pocztą na adres ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź .

Uwaga! Wniosek może być składany w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą lub na podstawie stosownego umocowania.

Jeśli osobiście poprosisz o historię leczenia, pracownik Funduszu przekaże Ci stosowny wydruk.

Jeśli wniosek prześlesz pocztą, Fundusz rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia. Historię leczenia otrzymasz listem poleconym, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.