Jeśli potrzebujesz okulary, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezę piersi lub inny przedmiot ortopedyczny przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty. Zlecenie na aparat słuchowy wystawi laryngolog, na okulary - okulista, a na protezę piersi - onkolog. Sprawdź, kto wystawia zlecenie i ile będziesz musiał dopłacić.

Uwaga! Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy druk zlecenia na wyroby medyczne.

Aby uzyskać prawo do refundacji w wysokości 70% lub 100% w kwocie limitu złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA itp.)

Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych zarejestruje je i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie - to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany przedmiot.. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą. Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz wrócić do lekarza, aby je poprawił.

Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka czy innego przedmiotu. Wpisz ją w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.

Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz wraz z potwierdzonym zleceniem lub możesz sprawdzić ją w ZIP.

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych