Jeśli potrzebujesz pieluchomajtek cewników, zestawów infuzyjnych lub innych środków pomocniczych, przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na te środki od lekarza specjalisty lub lekarza POZ.

 

Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

  • pocztą (przesyłając zlecenie na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58),
  • osobiście w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach,
  • za pośrednictwem innej osoby, której dasz pisemne upoważnienie.

 

Jeśli korzystasz z przysługujących co miesiąc środków pomocniczych takich jak: zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu na podstawie pierwszego zlecenia, NFZ wystawi Ci kartę zaopatrzenia (tzw. „Część B” zlecenia) maksymalnie na okres 12 miesięcy.

  

W okresie ważności karty zaopatrzenia, nie musisz potwierdzać w Funduszu kolejnych zleceń na ww. środki pomocnicze.

 

Pamiętaj! Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma ono błędów formalnych zarejestruje je i potwierdzi.

 

Jeśli zlecenie zawiera błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane przez NFZ. Wówczas zlecenie zostanie Ci zwrócone bez potwierdzenia - należy poprosić lekarza, aby je poprawił a następnie ponownie przedstawić je w Funduszu celem potwierdzenia.

 

Refundowane środki pomocnicze możesz kupić lub otrzymać w sklepach i aptekach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz, potwierdzając zlecenie w Funduszu lub możesz sprawdzić w serwisie Gdzie się leczyć.

 

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców