Drukuj

Kiedy i komu przysługuje transport „daleki":

Do przewozu transportem „dalekim” zakwalifikuje Cię lekarz POZ, który oceni Twój stan zdrowia.

Twój lekarz POZ wypełni wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km).

Wniosek o zlecenie transportu "dalekiego" powinien zawierać następujące informacje:

Do wniosku dołączasz zaświadczenie lekarskie:

  1. W przypadkach transportu od granicy Polski do domu - wystawia je lekarz szpitala zagranicznego w języku polskim lub do oryginalnego zaświadczenia dołączasz jego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  2. W przypadkach transportu z domu do poradni specjalistycznej i z powrotem – wystawia lekarz poradni, do której będziesz jechał w ramach transportu „dalekiego”. Zaświadczenie to powinno potwierdzać:
    • datę wizyty,
    • to, że jesteś już pod opieką poradni, a planowana wizyta jest kontynuacją leczenia.

Uwaga! Zaświadczenia nie może wystawić m.in. lekarz, który nie prowadzi leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta lub na podstawie jego ustnej sugestii o fakcie wyznaczenia terminu konsultacji specjalistycznej.

Oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem przedstawiasz w oddziale Funduszu - nie później niż na 7 dni przed datą planowanego transportu. Wniosek z zaświadczeniem możesz złożyć w Łodzi albo we właściwej delegaturze lub faksem na numer tel./faks (42) 275-41-89 – wówczas przesyłasz pocztą oryginały.

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek – może poprosić Ciebie, lekarza wystawiającego wniosek lub poradnię, do której się wybierasz o dodatkowe wyjaśnienia.

Jeśli wniosek spełnia wymagania - otrzymasz pocztą pozytywną odpowiedź, w której wskazany będzie termin realizacji wniosku, adres poradni oraz realizator. Jeśli decyzja Funduszu będzie negatywna – gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa – Ty i Twój lekarz otrzymacie pisma pocztą.

Ze zgodą oraz oryginałem wniosku musisz się udać do realizatora, z którym ustalisz szczegóły przewozu.

Więcej informacji o transporcie