Drukuj

KROK 1

Zgłoś się do oddziału NFZ (lub delegatury) z odpowiednim wnioskiem bądź wniosek (wraz z dokumentami) wyślij pocztą, faksem: 42 275-40-61, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich dokumentów, w tym wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ). Nie potrzeba zdjęcia!

Uwaga! Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie stosownego upoważnienia.

Jeśli w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Wyjątkiem są osoby powyżej 18. roku życia kontynuujące kształcenie się i mające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką oraz dokument potwierdzający dopisanie do jednego z członków rodziny.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Jeśli pracownik NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, aby otrzymać EKUZ powinieneś okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.: 

W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:

Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach), odpowiednio do sytuacji:

Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Za aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie przyjmuje się dokument, który potwierdza ostatni możliwy okres ubezpieczenia, np.:

  1. W przypadku dokumentu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA):

    • gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc czerwiec,

    • gdy z wnioskiem wystąpiono po dniu 15 danego miesiąca (np. po 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc lipiec.

  2. W przypadku legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia płatnika– dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia.

KROK 2

Pracownik NFZ sprawdzi Twoje dane.

KROK 3

Otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta może być wydana także osobie, którą do tego upoważnisz bądź wysłana listem poleconym.

EKUZ jest bezpłatna i jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana od ręki. Jeśli wniosek prześlesz e-mailem lub pocztą - karta zostanie wystawiona w ciągu trzech dni od daty wpływu korespondencji, a następnie przesłana listem poleconym. Można ją także odebrać w Oddziale – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej posiadającej upoważnienie do odbioru karty.

.

Leczenie za granicą