System eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, jeśli jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do leczenia na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów np.:

  • poświadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki Funduszu na podstawie formularza E106/E109/E120/E121,
  • zaświadczenia wydanego przez ZUS potwierdzającego pobieranie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
  • decyzji wójta/burmistrza/prezydenta wydanej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

 Chcąc skorzystać z leczenia, zobowiązany jesteś do przedstawienia ww. dokumentu lub do złożenia oświadczenia.

Nie musisz wyjaśniać swojego statusu ubezpieczenia w ZUS/KRUS czy w NFZ!

PAMIĘTAJ!  Jeśli Twoja sytuacja się zmieni, np. skończy się zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne/minie okres obowiązywania decyzji MOPS - tracisz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej od następnego dnia po ustaniu ww. świadczeń.

Musisz postarać się o uzyskanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. poprzez rejestrację w urzędzie pracy) bądź zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez ubezpieczonego współmałżonka). Jeśli nie masz żadnej z powyższych możliwości – możesz zawrzeć z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielnie opłacać składki do ZUS. Sprawdź, jak się ubezpieczyć dobrowolnie.

Powrót