Serwis zawiera wykaz wszystkich świadczeniodawców (szpitali, przychodni, gabinetów, pracowni diagnostycznych), którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Na stronie głównej serwisu znajdują się pola umożliwiające wyszukiwanie świadczeniodawcy według jego nazwy lub realizowanej przez niego usługi.

 

gdzie_sie_leczyc__fragment

 

Poszukując miejsca realizacji określonego świadczenia medycznego można także skorzystać z listy rodzajów świadczeń - wybrać określony rodzaj świadczenia (np. gdzie_sie_leczyc__aos), a następnie zakres świadczenia
(np. gdzie_sie_leczyc__chirurgia).

Pojawi się wówczas wykaz wszystkich placówek medycznych spełniających wskazane kryteria (np. wykaz wszystkich poradni chirurgii ogólnej). Zakres prezentowanych danych można ograniczyć za pomocą filtrów.

gdzie_sie_leczyc_wyszukiwanie

 

Na liście teleadresowej, przy nazwie świadczeniodawcy, znajduje się ikona mapy Polski map, kliknięcie której pozwala na określenie położenia danej placówki medycznej.

Kliknięcie niebieskiej kropki  globe- znajdującej się nad ikoną mapy Polski, pozwala na przeniesienie na stronę internetową danego świadczeniodawcy.

Kliknięcie prezentowanej niebieską czcionką nazwy komórki organizacyjnej, np.nazwa_komorki_org

umożliwi prezentację harmonogramu pracy rejestracji (jeżeli został on określony) oraz harmonogramu pracy danej komórki (poradni, gabinetu, pracowni diagnostycznej itp.).

Z poziomu serwisu Gdzie się leczyć, za pośrednictwem ikony notice-info, dostępne są również najważniejsze informacje dotyczące zasad udzielania poszczególnych rodzajów świadczeń.