Email: Barbara

Subject: emerytka mieszkająca za granicą

Message: Jestem na emeryturze z ZUS, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego mieszkałam w Czechach. Wyjechałam pół roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego i nie pracowałam zagranicą (opiekowałam się wnukami). Nie posiadam polskiego adresu. Nie jestem objęta zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego, a bardzo mi zależy abym je miała. Przed wyjazdem dowiadywałam się w ZUS i usłyszałam że zgłoszenia na podstawie ustawy dokonuje ZUS jako płatnik. Jak mogę uzyskać ubezpieczenie zdrowotne?

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że instytucją właściwą w Pani sprawie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę. W związku z tym, w celu wyjaśnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy skontaktować się z właściwym terytorialnie oddziałem ZUS.