Drukuj

Email: Krzysztof

Subject: Korzystanie z dwóch systemów opieki zdrowotnej, w Polsce i zagranicą

Message: Jak wygląda realizacja do prawa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osoby ,która w Polsce otrzymuje emeryturę ( nie jest to ani świadczenie przedemerytalne ani emerytura wcześniejsza ) i jednocześnie pracuje zagranicą (Francja)opłacając w tym kraju obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Czy należy zdecydować , z którego systemu opieki zdrowotnej będzie się korzystać ?
Czy korzysta się z systemu opieki zdrowotnej kraju w którym w danym momencie się przebywa ?
W czasie urlopu w Polsce i pobytów w Polsce z polskiej opieki zdrowotnej a w czasie pobytu w we Francji z francuskiego sytemu. Pobyty w Polsce są krótkotrwałe 2-3 tygodnie w roku. pobyt we Francji ma charakter stały.

Dział Spraw Świadczeniobiorców Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że w przypadku pobierania polskiej emerytury oraz wykonywania pracy najemnej na terenie Francji istnieje potrzeba określenia ustawodawstwa właściwego w oparciu o przepisy o koordynacji z uwagi na obowiązującą na terenie Unii Europejskiej zasadę stosowania jednego ubezpieczenia.

Natomiast w przypadku krótkiego, czasowego przebywania na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA właściwe jest posługiwanie się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez państwo ustawodawstwa właściwego.  

Jednocześnie informujemy, że informacje z zakresu przepisów o koordynacji oraz uprawnień wynikających z powyższego zakresu można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ lub telefonicznie pod numerem: 42 275 49 76 oraz 42 275 40 26.