Email: Angelika

Subject: Brak ubezpieczenia

Message: Witam serdecznie,

mam pytanie odnośnie ubezpieczenia. Otóż mój partner z którym nie jestem w związku małżeńskim i który jest bez pracy. Chciałabym żeby miał ubezpieczenie i żeby mógł iśc normalnie do lekarza rodzinnego. Nie wiem tylko co zrobić żeby miał ubezpieczenie. On jest z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Teraz jednak mieszka na Śląsku i nie wiem co zrobić żeby miał ubezpieczenie. Czy mogłabym dostać jakieś informacje na ten temat? Na bezrobociu nie jest zarejestrowany. Czy bez tej rejestracji można wykupić podstawowe ubezpieczenie?

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że Pani partner w celu możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinien uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Może go uzyskać m.in. osoba zatrudniona na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Jeżeli jest osobą niepracującą może zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) jako osoba bezrobotna. Wówczas PUP zgłasza taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli nie zamierza zgłosić się do PUP celem uzyskania statusu osoby bezrobotnej i tym samym tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoba może zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia (w Oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Aktualnie składka miesięczna na to ubezpieczenie wynosi 350,73 zł.

Jeżeli Pani partner znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, może zgłosić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.