Email: kamila

Subject: Ubezpieczenie na urlopie macierzyńskim

Message: W trakcie ciąży wypowiedziano mi umowę o pracę w zwiazku z likwidacją pracodawcy.Przebywam obecnie na zwolnieniu w ZUS,ubezpieczenie zdrowotne mam w związku z tym,że jestem w ciąży.Moje pytanie-co dalej na urlopie macierzyńskim? Czy muszę niezwłocznie zarejestrować się w Urzędzie Pracy,żeby mieć prawo do świadczeń?

Na zwolnieniu lekarskim, po ustaniu zatrudnienia, jeżeli ZUS wypłaca Pani zasiłek chorobowy, a następnie będzie wypłacał zasiłek macierzyński, będzie Pani posiadała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zm.).

Z dniem zaprzestania wypłacania przez ZUS świadczenia skończy się Pani prawo do świadczeń. Wówczas powinna pani uzyskać własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego np. poprzez podjęcie zatrudnienia, rejestrację w PUP, uzyskanie tytułu członka rodziny ...


Jednocześnie wyjaśniam, że e-WUŚ w okresie  pobierania przez Panią zasiłku chorobowego i macierzyńskiego nie będzie w sposób automatyczny potwierdzał tego prawa.
Dokumentem potwierdzającym to prawo jest wówczas zaświadczenie / decyzja ZUS przyznająca ww. świadczenie w okresie jego / jej obowiązywania.

Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie okresu obowiązywania zaświadczenia / decyzji ZUS zobowiązana jest Pani każdorazowo, przed udzieleniem świadczenia okazywać ten dokument wraz z dokumentem tożsamości lub w przypadku braku przy sobie tego dokumentu, ale w okresie jego obowiązywania, może Pani złożyć „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” zaznaczając jako podstawę prawa do świadczeń art. 67 ust. 4-7.