Email: Xxx

Subject: Dowòd

Message: Czy idąc na wizytę w ramach NFZ muszę okazać się dowodem tożsamości tj. dowodem osobistym, prawem jazdy, paszportem czy wystarczy że w rejestracji podam swój numer PESEL? Lub okaże się legitymacja emeryta/ rencisty? Czy z braku dowodu ze zdjęciem i na PESEl mogą odmówić mi wizyty?

Od 1 stycznia 2013 w poradniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdecydują się wdrożyć bezpłatny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców EWUŚ pacjenci mogą potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości. Wystarczy podać PESEL, by móc skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia.


Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • adres zamieszkania,
  • podstawa prawna do świadczeń  np. emerytura, umowa o pracę,
  • numer PESEL,
  • dokument potwierdzający tożsamość.