Drukuj


Email: Piotr B.

Subject: Rehabilitacja

Message: Jeden Lekarz rehabilitacjii przepisał zabiegi na chorobę kręgosłupa, z tym że część zabiegów Tens Laser i Ćwiczenia na opadającą stopę w jednej Poradni rehabilitacyjnej a Kriokomora ze względu na brak możliwości w pierwszej w innej Poradni.
Obie serie w ciągu jednego pokryły się. Jak w takiej sytuacji NFZ ustosonkuję się biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania i konieczność poprawy stanu zdrowia. Mam stopień niepełnosprawności 05R.

Świadczenia zrealizowane w ten sposób będą prawdopodobnie musiały być dokładnie wyjaśnione przez świadczeniodawców. Pacjent nie powinien się martwić o szczegóły rozliczeń między NFZ a placówkami medycznymi.