Email: Agnieszka

Subject: Ważność zlecenia na wyroby medyczne

Message: Ile jest ważne zlecenie na wyroby medyczne?

Zlecenie na ma okresu ważności. Na potwierdzenie zlecenia nie trzeba oczekiwać w kolejce. Po potwierdzeniu przez NFZ można od razu odebrać dany wyrób.