Email: Pacjent

Subject: AP-kolce kolejki Dilo

Message: Po dezaktywacji kolejek Dilo w aplikacji AP-Kolce. Jak sprawozdawać pacjentów których trzeba wpisywac do własnego systemu. W programie AMMS nie ma rozgraniczenia na świadczenie onkologiczne czy nie


Zmiana w sprawozdawczości polega na zamknięciu jednego dotychczasowego kanału sprawozdawczości AP-KOLCE. Aktualizacja przez świadczeniodawców terminów oraz wpisywanie na listy oczekujących związane z pakietem onkologicznym DiLO nie są już prowadzone od lipca w AP-KOLCE. Świadczeniodawca ma nadal obowiązek wpisywania pacjentów zakwalifikowanych do DiLO na listę oczekujących, jednak sprawozdawczość odbywa się wyłącznie przez dedykowaną pakietowi aplikację AP-DiLO i podczas rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i/lub szpitalnych komunikatem SWIAD.